Paneliści kongresu BioExpo Warsaw

KRYSTYNA RADKOWSKA

DR HAB. SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS

PROF. EWA REMBIAŁKOWSKA

ANNA WOJNO

DR INŻ. URSZULA SOŁTYSIAK

ŁUKASZ GĘBKA

DOROTA METERA

KAROL PRZYBYLAK

AGNIESZKA POCZTARSKA

KAMILLA STAŃCZYK

PIOTR OSTASZEWSKI

DR N. CHEM. SEBASTIAN GRZYB

JUSTYNA MARSZAŁKOWSKA -JAKUBIK

KONRAD NOWAKOWSKI

MONIKA DYRRDA

KAROLINA DRZEWOSZ

MONIKA STROMKIE-ZŁOMANIEC

ALICJA PONDER

MIKOŁAJ BATOR, MAGDALENA BATOR

ROBERT SIKORA

DR HAB. EWELINA HALLMANN

JACEK KISIEL

PAWEŁ POLOCH

TOMASZ WŁOSZCZOWSKI, KAMIL PAZIK, SONIA PRIWIEZIENCEW

KAROL PODYMA

JOANNA ŚWIERCZ

TOMASZ MAKOWSKI

Maciej Nałęcz

Andrzej Kornacki

Jacek Frydrych