Kongres Branży
produktów ekologicznych

Zapraszamy na specjalistyczną Konferencję, która odbędzie się w ramach międzynarodowych targów BIOEXPO Warsaw. Tematyka spotkania skupiać się będzie na najnowszych trendach, innowacjach i wyzwaniach w branży produktów ekologicznych. W jej programie znajdziecie Państwo prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne, warsztaty oraz prezentacje firm powiązanych sektorem.

Nasze forum dyskusyjne będzie integralną częścią targów, co pozwoli uczestnikom na korzystanie z pełnego wachlarza możliwości, jakie niesie za sobą międzynarodowa wystawa. Udział w nim to doskonała okazja, aby podyskutować z liderami rynkowymi, nawiązać cenne kontakty biznesowe i poznać najnowsze trendy z branży.

Celem wydarzenia jest stworzenie platformy spotkań i rozmów dla specjalistów, przedsiębiorców i pasjonatów produktów ekologicznych, którzy chcą wymieniać się wiedzą, doświadczeniami oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe.

Ramowy program Konferencji podczas BIOEXPO Warsaw:

 • Najnowsze trendy i innowacje w branży produktów ekologicznych
 • Digitalizacja i automatyzacja sektora
 • Nowe technologie w produkcji i procesach logistycznych
 • Wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem branży produktów ekologicznych
 • Przykłady dobrych praktyk – prezentacje firm
 • Przyszłość branży produktów ekologicznych: prognozy i wyzwania
 • Zarządzanie produktem: najlepsze praktyki i trendy
 • Inwestycje i finansowanie w sektorze branżowym

Te tematy pomogą uczestnikom poznać aktualne zmiany w branży produktów ekologicznych, a także nawiązać cenne kontakty biznesowe i wymienić się wiedzą z innymi specjalistami z tej dziedziny.

PARTNERZY MEDIALNI

Kongres branżyproduktów ekologicznych

ProgramPolskiego Forum Żywności Ekologicznej5-7 października 2023

1-pize-logo

Czwartek, 5 października 2023

Tworzymy rynek eko – zapraszamy producentów żywności ekologicznej

Godz. 12:00-14:00

Temat:  Zmiany i wyzwania na rynku żywności EKO
Prowadzenie: Karol Przybylak – Biokurier.pl

 • Prezentacja najważniejszych trendów, zmian i statystyk na rynku eko. Prognozy na przyszłość.

Temat: Zasady produkcji ekologicznej a możliwość stosowania odstępstw
Prowadzenie: Magdalena Wolska – FoodFakty

 • Produkcja ekologiczna podlega ścisłym zasadom dotyczącym m.in. metod produkcji oraz dopuszczonych do stosowania substancji i dodatków. Istnieją jednak pewne wyjątki, które w pewnych okolicznościach umożliwiają odejście od ogólnie obowiązujących rygorystycznych zasad. Takie wyjątkowe odstępstwa mogą być wprowadzane zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak i – w pewnych okolicznościach – przez odpowiednie organy krajowe. Celem prezentacji jest omówienie możliwości wprowadzenia takiego odstępstwa oraz warunków na jakich może być ono zastosowane w oparciu o konkretne przykłady oraz regulacje.

Temat: Nowe obowiązki producentów ekologicznych, wynikające z przepisów stosowanych od dnia 1 stycznia 2022 r.
Prowadzenie: Renata Przegalińska – Jednostka certyfikująca Agro Bio Test Sp. z o.o.

 • W prezentacji poruszamy m.in. postępowania wyjaśniające dot. pozostałości pestycydów (20 min.)

Temat: Tendencje i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w UE w świetle strategii Europejskiego Zielonego Ładu

Prowadzenie: Wioletta Wrzaszcz – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

 • Od końca 2019 r. – od momentu wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu, europejskie rolnictwo jest zobowiązane do podjęcia dodatkowych działań na rzecz poprawy jakości środowiska i zapobiegania zmianom klimatu. W tym kontekście szczególnie istotne są badania nad rolnictwem ekologicznym. Wyniki badań wskazują na różne tempo i zakres rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce i w innych krajach UE. Osiągnięcie celów strategicznych, wskazanych w strategii europejskiej, jak i dokumentach krajowych, będzie dużym wyzwaniem zarówno dla Polski, jak i większości państw europejskich w przyjętej perspektywie 2030 r.

Panel dyskusyjny

Piątek, 6 października 2023

Trendy eko – zapraszamy przedstawicieli sklepów ekologicznych

Godz. 12:00-14:00

Temat: (Nie)ekologiczny konsument
Prowadzenie: Agnieszka Plencler – Forum Konsumentów

 • W wystąpieniu/ panelu poruszymy kwestie wyzwań, przed jakimi stoimy w kontekście konsument-środowisko-biznes. Zwrócimy uwagę na trendy, ale tez rozbieżności konsumentów pomiędzy deklaracją a zachowaniem proekologicznym oraz zastanowimy się, jak wspólnie skuteczniej działać na rzecz pozytywnych zmian.

Temat: Analiza działań marketingowych (trade i shopper) produktów ekologicznych na półkach sklepów niespecjalistycznych
Prowadzenie: Kamilla Stańczyk – Eco and More Sp. z o.o.

 • Co dzieje się w marketingu brand and shopper na półkach sklepowych? To właśnie w sklepach nie stricte ekologicznych widzimy ogromną zmianę podejścia do budowania kategorii. Opowiem, co się zadziało z półką produktów ekologicznych i naturalnych na przełomie lat i na koniec pokażę trendy na 2024. Co więcej, to właśnie ze strony tych sklepów jest największa konkurencja dla sklepów specjalistycznych. Niestety w Europie jest silny odwrót do sklepów specjalistycznych. Czy to potrwa?

Temat: Sklepy patronackie na przykładzie Bio Planet – nowa inicjatywa na rynku bio
Prowadzenie: Sylwester Strużyna – Bio Planet S.A.

 • W lipcu 2023 r. planujemy uruchomić nową formułę współpracy sklepów z Bio Planet, tj. sklepy patronackie Bio Planet. Formuła ta jest otwarta dla stacjonarnych sklepów specjalistycznych (zarówno nowo powstających, jak również długo funkcjonujących).

Temat: Kompetencje miękkie sprzedawców w ekodelikatesach
Prowadzenie: Przemysław Świercz – Eko-Wital Sp. z o.o.

 • Kompetencje miękkie personelu stanowią ważny filar sukcesu najlepszych sklepów z produktami ekologicznymi. Jakimi cechami powinien odznaczać się pracownik, aby osoby odwiedzające nasz sklep stały się lojalnymi klientami? Obecnie kompetencje miękkie – obejmujące m.in. umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne – stają się równie ważne w handlu produktami ekologicznymi jak wiedza z zakresu dietetyki oraz troski o zdrowie.

Temat: Zasady znakowania produktów rolnictwa ekologicznego, wynikające z nowych przepisów stosowanych od dnia 1 stycznia 2022 r.
Prowadzenie: Renata Przegalińska – Jednostka certyfikująca Agro Bio Test Sp. z o.o.

 • W prezentacji poruszamy zmiany wprowadzone przez nowe przepisy oraz konsekwencje związane z niewłaściwym znakowaniem wynikające z nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.

Panel dyskusyjny – Trendy Eko

Sobota, 7 października 2023

Walory żywności ekologicznej

Godz. 12:00-13:00

Temat: Wartość odżywcza surowców i produktów ekologicznych
Prowadzenie: Urszula Sołtysiak – Polska Izba Żywności Ekologicznej

 • Certyfikowana żywność ekologiczna jest droższa od konwencjonalnych produktów od 20 do 100%. Z czego wynika jej wyższa cena? Czy ekologiczne produkty mają większą wartość odżywczą? Czy żywność BIO lest lepsza dla zdrowia?

Temat: O walorach żywności ekologicznej, czyli za co konsument płaci wyższą cenę?
Prowadzenie: Ewelina Hallmann – Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

 • Czy żywność ekologiczna różni się pod względem wartości odżywczej od masowo produkowanej żywności konwencjonalnej? Jak wygląda zawartość białka, tłuszczów i węglowodanów w surowcach roślinnych i zwierzęcych produkowanych w systemie ekologicznym. Dlaczego konsumenci poszukują i sięgają po żywność ekologiczną.

Temat: Nawyki żywieniowe w czasie kryzysu klimatycznego
Prowadzenie: Justyna Marszałkowska-Jakubik – www.zdrowonajedzeni.pl

 • Dieta „planetarna” w praktyce.

Zrównoważony rozwój

Godz. 13:00-14:00

Temat: System kontroli produkcji ekologicznej oraz program certyfikacji+ znakowanie – jak rozpoznać produkty ekologiczne?
Prowadzenie: Renata Przegalińska – Jednostka certyfikująca Agro Bio Test Sp. z o.o.

 • W prezentacji poruszamy zmiany wprowadzone przez nowe przepisy w systemie kontroli oraz krajowy katalog sankcji, przekazany jednostkom certyfikującym w postaci wytycznej przez urząd nadzoru.

Temat: Pozostałości środków ochrony roślin wykrywane w żywności i w środowisku
Prowadzenie: Artur Miszczak Instytut Ogrodnictwa – PIB / Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności

 • W prezentacji zostaną poruszone zagadnienia związane z podstawową legislacją UE dotyczącą pestycydów i status rejestrowanych w UE i w Polsce środków ochrony roślin. Przedstawione zostaną przykładowe wyniki badań z upraw konwencjonalnych i ekologicznych, żywności importowanej, przykładowe badania gleb i wody powierzchniowej (rzeki). Pokazane zostaną wieloletnie trendy wykryć nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin z uwzględnieniem przekroczeń norm UE.

Temat: Jak produkcja ekologiczna wpływa na środowisko?
Prowadzenie: Ewa Rembiałkowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Produkcja żywności ekologicznej odbywa się bez użycia GMO i substancji toksycznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne, regulatory wzrostu, a także przy dużym ograniczeniu stosowania antybiotyków. Wszystko to powoduje, że surowce roślinne i zwierzęce mają zupełnie inny skład. Poziom pozostałości szkodliwych substancji jest bardzo niski, natomiast poziom substancji prozdrowotnych, zwłaszcza polifenoli, jest wysoki. Spożywanie ekologicznej żywności/pasz ma pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. Produkcja żywności ekologicznej ma również pozytywny wpływ na środowisko naturalne, zwiększając bioróżnorodność i poprawiając jakość gleby, wód gruntowych, wody, powietrza i krajobrazu. Ponadto kilka badań wykazało, że praca w gospodarstwach ekologicznych ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zaangażowanych w nią rolników. Fakty te powinny być szeroko rozpowszechniane, aby zachęcić decydentów do promowania produkcji ekologicznej, a rolników do przechodzenia na metody ekologiczne.

PROGRAM KONFERENCJI„PPWR, czyli nowe prawo UE dot. opakowań”5-7 października 2023

Piątek, 6 października 2023

Otwarcie Konferencji

11:00 - 11:10

Wyzwania dla opakowań bliskiej przyszłości - wymagania PPWR

Godz. 11:10-11:30

[Interzero Advisory Spółka z o.o. – Przemysław Kuna]

 • powody implementacji PPWR.
 • najważniejsze wymagania wynikające z PPWR.
 • spodziewane zmiany biznesowe i rynkowe w wyniku wdrożenia Europejskiego prawa.

Technologia RFID - lepsza kontrola odpadów

Godz. 11:30-11:50

[TURCK Sp. z o.o. – Thomas Spranzel]

 • Sposoby identyfikacji produktu.
 • Jak działa RFID?
 • Porównanie do kodu kreskowego – zalety/wady.
 • Wykluczenie pomyłek od zbiórki odpadów po wytworzenie i zastosowanie regranulatu.
 • Przyszłość RFID w branży opakowaniowej.

Kwadratura koła – odchudzać i być w zgodzie z PPWR, czy nie odchudzać i być w zgodzie z PPWR?

Godz. 11:50-12:10

[Polpak Sp. z o.o. – Małgorzata Chomiuk]

Minimalizacja masy opakowań:

 • ogólne założenia i cele,
 • odchudzone opakowania do kosmetyków i detergentów,
 • trudności w zachowaniu bezpieczeństwa,
 • trudności w nalewaniu produktów i transporcie,
 • nieprzydatność do ponownego zapełnienia.

Jak być bardziej EKO w etykietowaniu?

Godz. 12:10-12:30

[PROMARK PRODUKCJA Sp. z o.o. – Paweł Łasak]

 • Ocena rynku etykiet samoprzylepnych i jego wpływu na generowane odpady.
 • Omówienie konwencjonalnych technik etykietowania samoprzylepnego.
 • Etykiety bez-podkładowe – ogólna charakterystyka, zalety oraz wady.
 • Ekologiczne trendy w etykietach podkładowych.

Ekoprojektowanie etykiet i opakowań – oczekiwania kontra rzeczywistość

Godz. 12:30-12:50

[Aniflex Sp.j. – Justyna Kierzkowska Grzyb]

 • Jakie są podstawowe założenia ekoprojektowania.
 • Czego oczekuje od opakowania polski konsument i jak na te potrzeby reagują brand ownerzy?
 • Czy to prawda, że za ekologię trzeba dziś słono płacić i… co ma wspólnego Pszczółka Maja z proponowanymi rozwiązaniami wspomagającymi recykling etykiet i opakowań?

Monomateriały w służbie recyklingu

Godz. 12:50-13:10

[VERPA FOLIE Wrocław Sp. z o.o.– Michał Adamski]

 • Folie monomateriałowe – właściwości i szanse na recykling.
 • Odbiór i recykling opakowań w zamkniętym cyklu.
 • Rodzaje recyklingu i praktyczne aspekty stosowania surowców PCR.
 • Certyfikacja na przykładzie Blue Angel.

Odpady z tworzyw sztucznych i ich recykling w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym

Godz. 13:10-13:30

[Politechnika Koszalińska – dr Bartosz Walendzik]

 • Projekty badawcze i ich kierunki, w tym przygotowanie materiałów do recyklingu i badanie pod kątem optymalizacji składu, na przykładzie branży kosmetycznej.

Program konferencji

Czwartek, 5 października 2023

Eko rozwiązania dla eko produktów – alternatywne materiały i opakowania

12:00  Biodegradowalność i kompostowalność produktów opakowaniowych

 • dr inż. Jagoda Jóźwik – Łódzki Instytut Technologiczny

12:30  Opakowania z roślin – alternatywne rozwiązania dla branży kosmetycznej

 • Adam Uptas – Green Tree Group

13:00  Materiał z warstwa aktywną do zadań specjalnych

 • dr Longina Madej-Kiełbik – Łódzki Instytut Technologiczny

13:30  Ekologiczne aspekty druku cyfrowego na opakowaniach

 • Arkadiusz Jędrzejczyk – Druk Serwis 24