Kongres Branży
produktów ekologicznych

Zapraszamy na specjalistyczną Konferencję, która odbędzie się w ramach międzynarodowych targów BIOEXPO Warsaw. Tematyka spotkania skupiać się będzie na najnowszych trendach, innowacjach i wyzwaniach w branży produktów ekologicznych. W jej programie znajdziecie Państwo prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne, warsztaty oraz prezentacje firm powiązanych sektorem.

Nasze forum dyskusyjne będzie integralną częścią targów, co pozwoli uczestnikom na korzystanie z pełnego wachlarza możliwości, jakie niesie za sobą międzynarodowa wystawa. Udział w nim to doskonała okazja, aby podyskutować z liderami rynkowymi, nawiązać cenne kontakty biznesowe i poznać najnowsze trendy z branży.

Celem wydarzenia jest stworzenie platformy spotkań i rozmów dla specjalistów, przedsiębiorców i pasjonatów branży, którzy chcą wymieniać się wiedzą, doświadczeniami oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe.

Ramowy program Konferencji podczas BIOEXPO Warsaw:

 • Najnowsze trendy i innowacje w branży produktów ekologicznych
 • Digitalizacja i automatyzacja sektora
 • Nowe technologie w produkcji i procesach logistycznych
 • Wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem branży produktów ekologicznych
 • Przykłady dobrych praktyk – prezentacje firm
 • Przyszłość branży produktów ekologicznych: prognozy i wyzwania
 • Zarządzanie produktem: najlepsze praktyki i trendy
 • Inwestycje i finansowanie w sektorze branżowym

Te tematy pomogą uczestnikom poznać aktualne zmiany w branży produktów ekologicznych, a także nawiązać cenne kontakty biznesowe i wymienić się wiedzą z innymi specjalistami z tej dziedziny.

PARTNERZY MEDIALNI

Kongres branżyproduktów ekologicznych

ProgramPolskiego Forum Żywności Ekologicznej5-7 października 2023

1-pize-logo

Czwartek, 5 października 2023

Tworzymy rynek eko

Godz. 12:00 - 14:00

Temat:  Zmiany i wyzwania na rynku żywności EKO
Prowadzenie: Karol Przybylak – Biokurier.pl

 • Prezentacja najważniejszych trendów, zmian i statystyk na rynku eko. Prognozy na przyszłość.

Temat: Zasady produkcji ekologicznej a możliwość stosowania odstępstw
Prowadzenie: Magdalena Wolska – FoodFakty

 • Produkcja ekologiczna podlega ścisłym zasadom dotyczącym m.in. metod produkcji oraz dopuszczonych do stosowania substancji i dodatków. Istnieją jednak pewne wyjątki, które w pewnych okolicznościach umożliwiają odejście od ogólnie obowiązujących rygorystycznych zasad. Takie wyjątkowe odstępstwa mogą być wprowadzane zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak i – w pewnych okolicznościach – przez odpowiednie organy krajowe. Celem prezentacji jest omówienie możliwości wprowadzenia takiego odstępstwa oraz warunków na jakich może być ono zastosowane w oparciu o konkretne przykłady oraz regulacje.

Temat: Nowe obowiązki producentów ekologicznych, wynikające z przepisów stosowanych od dnia 1 stycznia 2022 r.
Prowadzenie: Renata Przegalińska – Jednostka certyfikująca Agro Bio Test Sp. z o.o.

 • W prezentacji poruszamy m.in. postępowania wyjaśniające dot. pozostałości pestycydów

Temat: Tendencje i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w UE w świetle strategii Europejskiego Zielonego Ładu
Prowadzenie: Wioletta Wrzaszcz – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

 • Od końca 2019 r. – od momentu wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu, europejskie rolnictwo jest zobowiązane do podjęcia dodatkowych działań na rzecz poprawy jakości środowiska i zapobiegania zmianom klimatu. W tym kontekście szczególnie istotne są badania nad rolnictwem ekologicznym. Wyniki badań wskazują na różne tempo i zakres rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce i w innych krajach UE. Osiągnięcie celów strategicznych, wskazanych w strategii europejskiej, jak i dokumentach krajowych, będzie dużym wyzwaniem zarówno dla Polski, jak i większości państw europejskich w przyjętej perspektywie 2030 r.

Temat: Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsu wspierające branże żywności ekologicznej
Prowadzenie: Jan Golba – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Temat: EU policy prepared in Brussels affecting organic food processors (wystąpienie w języku angielskim)
Prowadzenie: Aurora Abad, z organizacji OPTA (Organic Processing and Trade Association)

 • As the voice of the EU organic processing and trade companies, OPTA’s key mission is to lead and coordinate the dialogue among the combined European and international organic processors and traders and to defend the common interests of members towards the relevant national, European, international authorities and stakeholders in all policy areas affecting theOPTA also works as a networking platform for its members to exchange information, expertise and best practice.Our vision is to contribute to a food and farming system where organic is the norm, in the EU and beyond. The Sustainable food framework -> sustainability labelling, competing with the organic logo; Nutrition labelling; Green Claims and Labels; Revision of the packaging regulation

Panel dyskusyjny

Piątek, 6 października 2023

Trendy eko

Godz. 12:00 - 14:00

Temat: (Nie)ekologiczny konsument
Prowadzenie: Agnieszka Plencler – Forum Konsumentów

 • W wystąpieniu/ panelu poruszymy kwestie wyzwań, przed jakimi stoimy w kontekście konsument-środowisko-biznes. Zwrócimy uwagę na trendy, ale tez rozbieżności konsumentów pomiędzy deklaracją a zachowaniem proekologicznym oraz zastanowimy się, jak wspólnie skuteczniej działać na rzecz pozytywnych zmian.

Temat: Analiza działań marketingowych (trade i shopper) produktów ekologicznych na półkach sklepów niespecjalistycznych
Prowadzenie: Kamilla Stańczyk – Eco and More Sp. z o.o.

 • Co dzieje się w marketingu brand and shopper na półkach sklepowych? To właśnie w sklepach nie stricte ekologicznych widzimy ogromną zmianę podejścia do budowania kategorii. Opowiem, co się zadziało z półką produktów ekologicznych i naturalnych na przełomie lat i na koniec pokażę trendy na 2024. Co więcej, to właśnie ze strony tych sklepów jest największa konkurencja dla sklepów specjalistycznych. Niestety w Europie jest silny odwrót do sklepów specjalistycznych. Czy to potrwa?

Temat: Sklepy patronackie na przykładzie Bio Planet – nowa inicjatywa na rynku bio
Prowadzenie: Sylwester Strużyna – Bio Planet S.A.

 • W lipcu 2023 r. planujemy uruchomić nową formułę współpracy sklepów z Bio Planet, tj. sklepy patronackie Bio Planet. Formuła ta jest otwarta dla stacjonarnych sklepów specjalistycznych (zarówno nowo powstających, jak również długo funkcjonujących).

Temat: Kompetencje miękkie sprzedawców w ekodelikatesach
Prowadzenie: Przemysław Świercz – Eko-Wital Sp. z o.o.

 • Kompetencje miękkie personelu stanowią ważny filar sukcesu najlepszych sklepów z produktami ekologicznymi. Jakimi cechami powinien odznaczać się pracownik, aby osoby odwiedzające nasz sklep stały się lojalnymi klientami? Obecnie kompetencje miękkie – obejmujące m.in. umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne – stają się równie ważne w handlu produktami ekologicznymi jak wiedza z zakresu dietetyki oraz troski o zdrowie.

Temat: Zasady znakowania produktów rolnictwa ekologicznego, wynikające z nowych przepisów stosowanych od dnia 1 stycznia 2022 r.
Prowadzenie: Renata Przegalińska – Jednostka certyfikująca Agro Bio Test Sp. z o.o.

 • W prezentacji poruszamy zmiany wprowadzone przez nowe przepisy oraz konsekwencje związane z niewłaściwym znakowaniem wynikające z nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.

Panel dyskusyjny – Trendy Eko

Sobota, 7 października 2023

Walory żywności ekologicznej

Godz. 12:00 - 13:00

Temat: Wartość odżywcza surowców i produktów ekologicznych
Prowadzenie: Urszula Sołtysiak – Polska Izba Żywności Ekologicznej

 • Certyfikowana żywność ekologiczna jest droższa od konwencjonalnych produktów od 20 do 100%. Z czego wynika jej wyższa cena? Czy ekologiczne produkty mają większą wartość odżywczą? Czy żywność BIO lest lepsza dla zdrowia?

Temat: O walorach żywności ekologicznej, czyli za co konsument płaci wyższą cenę?
Prowadzenie: Ewelina Hallmann – Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

 • Czy żywność ekologiczna różni się pod względem wartości odżywczej od masowo produkowanej żywności konwencjonalnej? Jak wygląda zawartość białka, tłuszczów i węglowodanów w surowcach roślinnych i zwierzęcych produkowanych w systemie ekologicznym. Dlaczego konsumenci poszukują i sięgają po żywność ekologiczną.

Temat: Nawyki żywieniowe w czasie kryzysu klimatycznego
Prowadzenie: Justyna Marszałkowska-Jakubik – www.zdrowonajedzeni.pl

 • Dieta „planetarna” w praktyce.

Temat:  Po pierwsze ekoedukacja
Prowadzenie:  Katarzyna Bosacka

 • Czy dzieci w szkołach nie powinny uczyć się więcej o dożywaniu a nie eugleny zielonej? Jak wykorzystać środki unijne do promowania ekologii? Jak promować rozwiązania ekologiczne w mediach społecznościowych?
 • Dieta „planetarna” w praktyce.

Zrównoważony rozwój

Godz. 13:00 - 14:00

Temat:  Potrzebujemy Paktu Społecznego dla Rolnictwa
Prowadzenie: dr hab. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej

 • Polskie rolnictwo stoi wobec bardzo trudnych wyzwań. Coraz silniej ujawniające się skutki zmiany klimatu powodują, że coraz mniej przewidywalna jest produkcja rolna i dochody rolników. Wysoka inflacja jest dla rolników szczególnie niebezpieczna – sprzedaj oni plony jesienią, a środki produkcji muszą kupować na wiosnę, gdy ceny są wyższe. Wyzwaniem dla producentów jest także otwarcie rynku europejskiego na produkty rolne Ukrainy. Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebujemy nowego podejścia do rolnictwa, postawić na aspekty i produkcję jakościową, wspierać działania adaptacyjne i pozwalające na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jednym z preferowanych kierunków powinno być rolnictwo ekologiczne.

Temat: System kontroli produkcji ekologicznej oraz program certyfikacji+ znakowanie – jak rozpoznać produkty ekologiczne?
Prowadzenie: Renata Przegalińska – Jednostka certyfikująca Agro Bio Test Sp. z o.o.

 • W prezentacji poruszamy zmiany wprowadzone przez nowe przepisy w systemie kontroli oraz krajowy katalog sankcji, przekazany jednostkom certyfikującym w postaci wytycznej przez urząd nadzoru.

Temat: Pozostałości środków ochrony roślin wykrywane w żywności i w środowisku
Prowadzenie: Artur Miszczak Instytut Ogrodnictwa – PIB / Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności

 • W prezentacji zostaną poruszone zagadnienia związane z podstawową legislacją UE dotyczącą pestycydów i status rejestrowanych w UE i w Polsce środków ochrony roślin. Przedstawione zostaną przykładowe wyniki badań z upraw konwencjonalnych i ekologicznych, żywności importowanej, przykładowe badania gleb i wody powierzchniowej (rzeki). Pokazane zostaną wieloletnie trendy wykryć nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin z uwzględnieniem przekroczeń norm UE.

Temat: Jak produkcja ekologiczna wpływa na środowisko?
Prowadzenie: Ewa Rembiałkowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Produkcja żywności ekologicznej odbywa się bez użycia GMO i substancji toksycznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne, regulatory wzrostu, a także przy dużym ograniczeniu stosowania antybiotyków. Wszystko to powoduje, że surowce roślinne i zwierzęce mają zupełnie inny skład. Poziom pozostałości szkodliwych substancji jest bardzo niski, natomiast poziom substancji prozdrowotnych, zwłaszcza polifenoli, jest wysoki. Spożywanie ekologicznej żywności/pasz ma pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. Produkcja żywności ekologicznej ma również pozytywny wpływ na środowisko naturalne, zwiększając bioróżnorodność i poprawiając jakość gleby, wód gruntowych, wody, powietrza i krajobrazu. Ponadto kilka badań wykazało, że praca w gospodarstwach ekologicznych ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zaangażowanych w nią rolników. Fakty te powinny być szeroko rozpowszechniane, aby zachęcić decydentów do promowania produkcji ekologicznej, a rolników do przechodzenia na metody ekologiczne.

PROGRAM KONFERENCJI„PPWR, czyli nowe prawo UE dot. opakowań”5-7 października 2023

Piątek, 6 października 2023

Otwarcie Konferencji

Godz. 11:00 - 11:10

Założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego a praktyka

Godz. 11:10 - 11:30

 • Piramida hierarchii postępowania z odpadami
 • Cele PPWR i co za tym idzie – zmiana dotychczasowego podejścia do opakowań
 • Opakowania z regranulatu i możliwość zapewnienia potrzeb rynku
 • Recykling czy kompostowanie?
 • Kryteria klasyfikacji opakowań w praktyce

Technologia RFID - lepsza kontrola odpadów

Godz. 11:30 - 11:50

[TURCK Sp. z o.o. – Thomas Spranzel]

 • Sposoby identyfikacji produktu
 • Jak działa RFID?
 • Porównanie do kodu kreskowego – zalety/wady
 • Wykluczenie pomyłek od zbiórki odpadów po wytworzenie i zastosowanie regranulatu
 • Przyszłość RFID w branży opakowaniowej

Kwadratura koła – odchudzać i być w zgodzie z PPWR, czy nie odchudzać i być w zgodzie z PPWR?

Godz. 11:50 - 12:10

[Polpak Sp. z o.o. – Małgorzata Chomiuk]

Minimalizacja masy opakowań:

 • ogólne założenia i cele,
 • odchudzone opakowania do kosmetyków i detergentów,
 • trudności w zachowaniu bezpieczeństwa,
 • trudności w nalewaniu produktów i transporcie,
 • nieprzydatność do ponownego zapełnienia.

Jak być bardziej EKO w etykietowaniu?

Godz. 12:10 - 12:30

[PROMARK PRODUKCJA Sp. z o.o. – Paweł Łasak]

 • Ocena rynku etykiet samoprzylepnych i jego wpływu na generowane odpady
 • Omówienie zalet etykiet oraz konwencjonalnych technik przemysłowego etykietowania samoprzylepnego
 • Etykiety bez-podkładowe – ogólna charakterystyka, zalety oraz wady
 • Ekologiczne trendy w etykietach podkładowych

Ekoprojektowanie zgodne z PPWR

Godz. 12:30 - 12:50

 • Rodzaj materiału z uwzględnieniem jego przeznaczenia
 • PCR – źródło pochodzenia i zagrożenia z niego wynikające
 • Ekoprojektowanie z uwzględnieniem następujących aspektów: transport, czas użytkowania, ponowne napełnianie , utylizacja, unikanie nadmiernych dekoracji i koloryzacji, dopasowanie wagi opakowania i objętości do przechowywanego produktu

Monomateriały w służbie recyklingu

Godz. 12:50 - 13:10

[VERPA FOLIE Wrocław Sp. z o.o.– Michał Adamski]

 • Folie monomateriałowe – właściwości i szanse na recykling
 • Odbiór i recykling opakowań w zamkniętym cyklu
 • Rodzaje recyklingu i praktyczne aspekty stosowania surowców PCR
 • Certyfikacja na przykładzie Blue Angel

Odpady z tworzyw sztucznych i ich recykling w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym

Godz. 13:10 - 13:30

[Politechnika Koszalińska – dr Bartosz Walendzik]

 • Projekty badawcze i ich kierunki, w tym przygotowanie materiałów do recyklingu i badanie pod kątem optymalizacji składu, na przykładzie branży kosmetycznej.

Program konferencji

Czwartek, 5 października 2023

Eko rozwiązania dla eko produktów – alternatywne materiały i opakowania

12:00

 • Temat: Biodegradowalność i kompostowalność produktów opakowaniowych
  Prowadzenie: dr inż. Jagoda Jóźwik – Łódzki Instytut Technologiczny

12:30

 • Temat: Materiał z warstwa aktywną do zadań specjalnych
  Prowadzenie: dr Longina Madej-Kiełbik – Łódzki Instytut Technologiczny

13:00

 • Temat: Ekologiczne aspekty druku cyfrowego na opakowaniach
  Prowadzenie: Arkadiusz Jędrzejczyk – Druk Serwis 24

13:30

 • Temat: Opakowania z roślin – innowacyjne rozwiązanie
  Prowadzenie: Adam Uptas – Green Tree Group

14:00

 • Temat: Dlaczego warto zamienić plastikowe tacki dla produktów świeżych na tekturowe
  Prowadzenie: Mariusz Siwecki – DS Smith