Program BIOEXPO Warsaw 2022

6 października, czwartek

Panel 1: Tworzymy rynek eko

godz. 12:20-12:40

Otwarcie Forum

poziomka

Prowadzenie: Kamilla Stańczyk

1. Jak produkcja eko przekłada się na środowisko i dlaczego jest lepsza od produkcji konwencjonalnej?

Członek Polskiej Izby Żywności Ekologicznej Entuzjastka zdrowego i naturalnego trybu życia. Absolwentka SGGW oraz programu Executive MBA Politechniki Warszawskiej. Współwłaścicielka dystrybutora produktów ekologicznych non-food.

jablko

prowadzenie: dr n. chem. Sebastian Grzyb

2. Jak skład eko przekłada się na nasz organizm? Podczas prelekcji przytoczone zostaną konkretne badania

Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Wykładowca przedmiotów kierunkowych z dziedziny nauk chemicznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, na kierunkach: dietetyka, chemia żywności, żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne.

godz. 12:40-14:00

Cześć pierwsza: Zmiany w przepisach regulujących rynek żywności bio

wisienki

prowadzenie: Jan Golba

1. Plany MRiRW związane z rozwojem rynku bio w Polsce

Zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności w Ministerstwie Rolnictw i Rozwoju Wsi.

marchewka-1

prowadzenie: dr Urszula Sołtysiak

2. Zmiany w przepisach a praktyka producenta żywności bio

Rzeczniczka prasowa PIŻE. Wieloletnia wykładowczyni SGGW w zakresie produkcji ekologicznej, współtworzyła ruch rolnictwa ekologicznego w Polsce.

jablko

prowadzenie: Magdalena Świąder

3. Pierwszy rok funkcjonowania nowego rozporządzenia unijnego 2018/848 – bariery i możliwości

Radca prawny. Doradza w zakresie produktów regulowanych takich, jak żywność ekologiczna, produkty lecznicze, wyroby medyczne.

poziomka

prowadzenie: Karol Przybylak

4. DEBATA: Zmiany w przepisach regulujących rynek żywności bio

Udział: Jan Golba, Urszula Sołtysiak, Magdalena Świąder

godz. 15:00-17:00

Część druga: Rynek BIO w Europie (w języku angielskim)

wisienki

prowadzenie: Krystyna Radkowska

1. Rynek BIO w Polsce

prezeska Polskiej Izby Żywności Ekologicznej

jablko

prowadzenie: Joanna Wierzbicka

2. Rynek BIO w Europie z perspektywy zmian 2020/2021

Menedżer ds. rozwoju strategicznego w IFOAM Organics Europe, europejskiej federacji reprezentującej aktorów łańcucha dostaw produktów ekologicznych.

marchewka-1

prowadzenie: Thomas Rech

3. Rynek BIO w Austrii

Reprezentant Ministerstwa Rolnictwa Austrii.

poziomka

prowadzenie: PA Jan Groen

4. Rynek BIO w Holandii

Green Organics BV

wisienki

prowadzenie: Pernille Bundgård

5. Rynek w BIO w Danii

Dyrektor ds. Rynku Międzynarodowego, Organic Denmark

jablko

prowadzenie: Karol Przybylak

6. DEBATA: dogonić Europę

Udział: Krystyna Radkowska, Joanna Wierzbicka, Thomas Rech, Jan Groen, Pernille Bundgård

7 października, piątek

Panel 2: Trendy w eko

godz. 11:30-12:30

Cześć pierwsza: Konsument i kierunki eksportowe

poziomka

prowadzenie: Anna Jurkowska

1. Potencjał eksportowy polskiej żywności bio. Granty i wsparcie PAIH

Ekspert Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) działającej w Polsce oraz poprzez sieć Zagranicznych Biur Handlowych na całym świecie.

wisienki

prowadzenie: Marek Marzec

2. Jak zacząć eksportować? Jak wyglądają rynki zagraniczne? Gdzie szukać wsparcia w zakresie eksportu?

Absolwent SGGW Warszawa  wydział Technologii Żywności 1976 r. Założyciel grupy Ewa-BIS  w skład , której wchodzi obecnie 15 Firm zlokalizowanych w Polsce, Ukrainie, Rosji, Niemczech, Nigerii i Kanadzie.

jablko

prowadzenie: Aleksandra Bieniek

3. Od „green claims" do „greenwashing”. informowanie o śladzie węglowym i inne „zielone oświadczenia"

Aplikantka radcowska, kancelaria Moyers. Wspiera klientów w kwestiach związanych z produktami regulowanymi, w tym żywności ekologicznej. Ma doświadczenie w tematach związanych z prawem weterynaryjnym. Uczestniczy w inspekcjach organów nadzoru i prowadzi szkolenia.

godz. 12:30-14:00

Cześć druga: Konsument i sprzedaż online

marchewka-1

prowadzenie: Elżbieta Radzka-Ferenc

1. TOP 10 najważniejszych trendów konsumenckich w 2022 roku

Wspiera biznesy polskich i międzynarodowych firm od 2003 roku, w szczególności w sektorze spożywczym. Specjalizuje się w komunikacji zintegrowanej w obszarze Public Relations, digital, SOME, influencer i content marketingu. Realizuje skuteczne kampanie edukacyjne i CSR.

poziomka

prowadzenie: Witold Ferenc

2. Jak sprzedawać żywność BIO online?

Przedsiębiorca z sektora e-commerce i fintech. Założyciel największego serwisu e-grocery w Polsce.

wisienki

prowadzenie: Karol Przybylak

3. O sprzedaży online

Biokurier.pl Redaktor naczelny i wydawca czasopisma i portalu biokurier.pl, od wielu lat publikuje artykuły dotyczące rozwoju rynku żywności ekologicznej, tradycyjnej i lokalnej. Pomysłodawca i koordynator projektu szkoleniowego „Akademia Biokuriera”.

jablko

prowadzenie: Karol Przybylak

4. DEBATA o sprzedaży online

Udział: Witold Ferenc, Dominika Tatarczyk, Kamil Linoż

godz. 15:00-16:30

Część trzecia: Ekologiczne opakowania

marchewka-1

prowadzenie: Michał Mikołajczyk

1. Zaangażowany biznes a zrównoważony rozwój – jak przedsiębiorcy postrzegają swoją rolę?

Prokurent Rekopol Organizacja Odzysk Opakowań S.S. jest jedyną organizacją odzysku opakowań w Polsce założoną przez przedsiębiorców, wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach.

poziomka

prowadzenie: Krzysztof Baczyński

2. Wdrożenie dyrektywy unijnej o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

Prezes Zarządu EKO-PAK Związek Pracodawców EKO-PAK skupia przedsiębiorstwa produkujące wyroby w opakowaniach, jak i wytwarzające same opakowania.

wisienki

prowadzenie: Piotr Nowak

3. Wysokojakościowa produkcja zindywidualizowanych opakowań szklanych

Dyrektor Jakości i Przygotowania Produkcji w hucie Presa w Pobiedziskach.

jablko

prowadzenie: REKOPOL

4. DEBATA: przyszłość opakowań BIO

8 października, sobota

Panel 3: Jak dołączyć do rynku eko?

godz. 11:00-13:00

poziomka

prowadzenie: Łukasz Gębka

1. Jak funkcjonuje gospodarstwo ekologiczne „od środka”?

Członek Zarządu Polskiej Izby Żywności Ekologicznej Od 2002 roku prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne Farma Świętokrzyska

wisienki

prowadzenie: prof. Jerzy Szymona

2. Ścieżka urzędowa oraz formularz zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Członek Ekogwarancja PTRE, która jest wiodącą jednostką certyfikującą produkty w systemie rolnictwa ekologicznego, działającą z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Panel 4: Zrównoważony rozwój

godz. 13:00-15:00

jablko

prowadzenie: Magdalena Świąder

1. Dobrostan zwierząt – potrzeby i kierunki zmian w kontekście zmian przepisów UE (transport zwierząt, zakaz chowu klatkowego, unijny system znakowania dobrostanu zwierząt)

Radca prawny. Doradza w zakresie produktów regulowanych takich, jak żywność ekologiczna, produkty lecznicze, wyroby medyczne.

marchewka-1

prowadzenie: Dorota Metera

2. Wsparcie finansowe dla rolnictwa ekologicznego w nowej Wspólnej Polityce Rolnej

Prezes Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. – jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym. Od 2009 r. jest przedstawicielem polskich organizacji członkowskich i członkiem Rady IFOAM EU

poziomka

prowadzenie: dr Artur Miszczak

3. Pestycydy a pozostałości w żywności ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem glifosatu

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 35 lat pracownik naukowy, doktor nauk rolniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Początkowo w Zakładzie Fizjologii Roślin (prowadzenie badań nad fizjologią i hormonalną regulacją dojrzewania owoców), następnie w Zakładzie Przechowywania i Przetwarzania Owoców (prowadzenie badań nad zmianami fizjologicznymi przechowywanych owoców), obecnie kieruje Zakładem Badania Bezpieczeństwa Żywności w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym

pize_bio