Fundacja Ekologiczny Uniwersytet Ludowy

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Koncentrujemy działania na edukacji w obszarze agroekologii. Prowadzimy m.in. kompleksowy kurs rolnictwa ekologicznego. Stosujemy metodę edukacji grundtvigowskiej.

Promujemy myślenie systemowe i troskę o ziemię. Częścią naszej działalności jest produkcja żywności. Używamy wyłącznie surowców certyfikowanych. Nasze zwierzęta mają dostęp do pastwisk.

EN

We focus on education in the field of agroecology. We run an unique, comprehensive course in organic farming. We use the Grundtvigian education method. We promote systemic thinking and care for the earth.

Food production is part of our business. We use only certified raw products. Our animals have access to pastures.