TIL THE START OF THE FAIR:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

TIL THE END OF THE FAIR:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

BIOEXPO Warsaw 2022 Statistics

Exhibitors 2023

BIOEXPO Warsaw

The largest in Poland International Trade Fair for Organic Food and Non-Food Products
BIOEXPO Warsaw is the only event in Poland and Central and Eastern Europe dedicated only to the ecological industry. The fair is strictly business-related and is an excellent platform for dialogue between producers and buyers, owners of specialist stores, as well as food and multi-branch wholesalers.

REGISTERGET A FREE TICKET

Media patronage

Main partner of the fair

Strategic partner

Honorary patronage

Supports the fair

Industry media patrons

Industry patrons

BIOEXPO Warsaw Edition 2023 in Numbers

10000

Visitors

10000m2

Exhibition Space

300

Exhibitors

100

Speakers

See what our other trade fairs look like.

Food Fair at Ptak Warsaw Expo 2023

Food and Organic Products Fair at Ptak Warsaw Expo 2023

VISITOR'S PROFILE
Among the VISITORS to the BIOEXPO Warsaw fair will be invited by us and by the Exhibitors:

 • owners of stores with BIO products
 • buyers and representatives of retail chains
 • buyers and representatives of food wholesalers
 • restaurateurs and cafe owners
 • owners of catering companies
 • representatives of the hotel industry
 • distributors of BIO food and natural products
 • chefs
EXHIBITOR profile
Among the exhibitors of BIOEXPO Warsaw fair, there will be companies from the following sectors:

 • producers of organic and ecological food
 • BIO food processors
 • manufacturers of BIO beverages
 • manufacturers of intermediate products and food ingredients for BIO food
 • manufacturers of artisanal food products
 • distributors of BIO food
 • manufacturers of cosmetics based on natural ingredients
 • culinary bloggers and influencers
 • e-commerce companies
 • institutions and support units from the BIO food industry
 • producers of ecological and biodegradable packaging
 • manufacturers of natural and organic cosmetics
 • manufacturers of natural medicines

INDUSTRY SCOPE

The following sectors and industries will be represented during the BIOEXPO Warsaw fair:

 • organic food
 • BIO production technologies
 • organic articles
 • premium foods
 • artisanal food products
 • bio-cosmetics
 • natural medicines

DEDYKOWANA ZABUDOWA TARGOWA

DESIGNED EXHIBITION STANDS

Zobacz katalog stoisk targowych i przygotuj się na udział w targach w sposób jeszcze bardziej efektywny. Dzięki temu katalogowi będziesz miał dostęp do gotowych projektów stoisk, które ułatwią Ci przygotowanie się do targów i zyskasz cenną oszczędność czasu i pieniędzy. Wybierając już gotowy projekt stoiska, będziesz mógł skupić się na innych ważnych aspektach przygotowań do targów, takich jak przygotowanie oferty, zorganizowanie transportu czy zaplanowanie działań marketingowych.

Check out the trade show booth catalog and prepare for your trade show participation in an even more efficient way. With this catalog, you will have access to ready-made booth designs that will make it easier for you to prepare for the trade show and gain valuable savings in time and money. By choosing an already ready-made booth design, you will be able to focus on other important aspects of preparing for the fair, such as preparing your offer, arranging transportation or planning your marketing activities.

ODBIERZ VOUCHER NA ZABUDOWĘ

RECEIVE A CONSTRUCTION VOUCHER

Z naszym kuponom masz pełną swobodę wyboru opcji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. W ofercie znajdują się niestandardowe projekty stoisk, grafika i oznakowanie, podłogi i oświetlenie, meble, sprzęt AV i wiele innych. Wszystko, co musisz zrobić, to okaż nasz kupon przy zakupie i wartość zostanie uwzględniona na fakturze. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze, a także zyskasz większą elastyczność i swobodę twórczą.

With our coupons, you have complete freedom to choose the options that best suit your needs. We offer custom booth designs, graphics and signage, flooring and lighting, furniture, AV equipment and much more. All you have to do is show our coupon at the time of purchase and the value will be included in your invoice. This will save you money and give you more flexibility and creative freedom.

 

O organizatorze
About the organizer

Ptak Warsaw Expo to przede wszystkim gwarancja doświadczenia. Już od blisko dekady organizujemy ponad 70 imprez rocznie na 143 000 m2 powierzchni wystawienniczej 18 nowoczesnych hal oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej. To pozycjonuje nas jako lidera branży targowej, dysponującego najbardziej innowacyjnym zapleczem organizacyjnym.
To jednak nie wszystko. Zdobyte doświadczenie i wysoka jakość aranżowanych wydarzeń przełożyła się na zbudowanie silnej sieci kontaktów biznesowych. Ta gwarantuje uczestnikom poszczególnych eventów dostęp do nowoczesnych rozwiązań - zarówno znanych na polskim rynku, jak i podbijających branże na polu międzynarodowym. To sprawia, że imprezy Ptak Warsaw Expo otwierają odwiedzających na nowe możliwości biznesowe. Dowodem zdobytego zaufania są rekordowe liczby - 1 000 000 odwiedzających i 10 000 wystawców.
Największą siłą Ptak Warsaw Expo jest jednak nasz zespół. To doświadczona grupa pełnych pasji ludzi, która za cel stawia sobie wyjście naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających i wystawców. Elastyczne podejście, umiejętność znalezienia odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i otwartość na potrzeby uczestników wydarzeń - te cechy sprawiają, że nasze eventy docenia się ze względu na profesjonalną obsługę.
Te wszystkie czynniki składają się na to, że Ptak Warsaw Expo stało się europejską stolicą targów, organizującą niezapomniane imprezy branżowe i komercyjne. Zachęcamy do kontaktu już dziś, aby dowiedzieć się jak konkretnie możemy pomóc osiągnąć twoje cele i sprawić, że firma otworzy się na nowe możliwości biznesowe.

Ptak Warsaw Expo is first and foremost a guarantee of experience. For nearly a decade now, we have been organizing more than 70 events a year on 143,000 sqm of exhibition space of 18 modern halls and 500,000 sqm of outdoor space. This positions us as a leader in the trade fair industry with the most innovative organizational facilities.
However, that's not all. The experience we have gained and the high quality of the events we arrange have translated into building a strong network of business contacts. This guarantees the participants of individual events access to modern solutions - both those known on the Polish market and those conquering the industry on the international field. This makes Ptak Warsaw Expo events open visitors to new business opportunities. Proof of the trust gained is the record numbers - 1,000,000 visitors and 10,000 exhibitors.
However, the greatest strength of Ptak Warsaw Expo is our team. It is an experienced group of passionate people who aim to meet the expectations of visitors and exhibitors. Flexible approach, ability to find answers to changing circumstances and openness to the needs of event participants - these qualities make our events appreciated for their professional service.
All these factors contribute to the fact that Ptak Warsaw Expo has become the European capital of trade fairs, organizing unforgettable industry and commercial events. We encourage you to contact us today to find out how specifically we can help you achieve your goals and make your company open to new business opportunities.

 

Trade Fair Partner

Paweł Bietkowski

The task was completed perfectly! I think that your Fair can contribute to a real deepening of the
organic food market. (…) The arrangement of the stands made foreign partners and the most
demanding clients surprised. Finally, service efficiently and promptly solving potential problems gave
us comfort of work. (…) We are very pleased with the contacts we have made, we want to continue
working with you and exhibit next year.

Małgorzata Wierzbińska-Rydel

On behalf of the Bioone company, thank you for organizing the fair and for the fact that you were
able to attract “business” to them, not just individual clients (…). Adventages of exhibiting: presence
of networks and buyers, location, space, date. Overall, I rate the fair as successful.

Anna Wojno

Thank you! Was great! We appreciate a very professional organization: fair beautifully arranged from
the aesthetic side, zones, wide passages, carpets, luxuriously :); very interesting congress; piloting us
so that we can manage everything; (…) always patience and a smile.

Aneta Pelc

It was a very interesting event, with visitors very aware of ecology, (…) visitors knew where it comes
from, why higher prices than conventions and how much more work it requires. In general, we rate
the organization of the fair very well and thank you very much for the opportunity to exhibit.