adres/address: Letniskowa 4, 80-440 Pilawa, Poland
email:  jacek.ragus@ragus.pl
telefon/phone: +48 509 127 505
http://www.ragus.pl

numer stoiska/stand number: 127

Drukarnia RAGUS to innowacyjna firma o najwyższych standardach zarządzania wywodzących się z Lean managementu, a w szczególności z filozofii Kaizen – drobnych systematycznych zmian.
Obszary naszej działalności obejmują:
– Projektowanie i dostarczanie opakowań najwyższej klasy, które nie tylko optymalizują koszty transportu, ale prezentują od najlepszej strony wartość każdego produktu.
– Projektowanie i wykonanie produktów POS (m.in. standy – kartonowe meble i inne konstrukcje z kartonu), dzięki temu umożliwiamy zwiększanie sprzedaży i zysków.
– Dostarczanie narzędzi w postaci, m.in.: ekskluzywnych katalogów, teczek firmowych, segregatorów z logiem firmowym itp., dzięki temu pomagamy naszym Klientom w budowaniu marki i tym samym w podnoszeniu prestiżu firmy.

The RAGUS printing house is an innovative company with the highest management standards derived from Lean management, and in particular Kaizen philosophy – minor systematic changes.
The three basic areas of our activity include:
– Designing and delivering top class packaging, which not only optimizes transport costs, but also presents the value of each product from the best side.
– Design and implementation of POS products (including stands – cardboard furniture and other cardboard constructions), thanks to this we are able to increase sales and profits.
– Providing tools in the form of, among others: exclusive catalogs, company files, binders with company logos, etc., thanks to that we help our clients in building the brand and thus in raising the company’s prestige.