adres/address: Inflancka 4c, 00-189 Warszawa, Poland
email:  zkotowska@groupeseb.com
telefon/phone: +48 22 3800433
https://www.tefal.pl/

numer stoiska/stand number: 179

Nasza misja to udostępnianie produktów i usług, które pozwalają przygotować smaczne, zróżnicowane i zdrowe posiłki oraz wykonywać pożyteczne codzienne czynności z myślą o sobie oraz swoich bliskich.
Każdego dnia dążymy do poprawy i znaczącego postępu. Szanujemy wspólne wartości: zrównoważony rozwój, równe szanse, zbilansowane odżywianie dla każdego i odpowiedzialną konsumpcję.