Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawo-dowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnej kosmetologii, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki i dziedzin pokrewnych. Jaką ofertę edukacyjną Uczelnia przygotowała dla przyszłych studentów? Oferta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia na rok akademicki 2020/2021 to atrakcyjne kie-runki studiów, które prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci na studia dokonują wyboru pomiędzy studiami licencjackimi, inżynierskimi i magisterskimi. Uczelnia proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach po-dyplomowych i w kształceniu specjalistycznym. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie serdecznie zaprasza na: studia licencjackie (I stopnia) na kierunkach: • Kosmetologia, • Dietetyka ze ścieżkami kształcenia: Dietetyka kliniczna i Dietetyka stosowana, studia magisterskie (II stopnia) na kierunku • Kosmetologia ze ścieżkami kształcenia: Kosmetologia bioestetyczna i Kosmetologia kliniczna, Podologia, Manager produktu kosmetycznego studia inżynierskie na kierunkach: Chemia kosmetyczna i Chemia żywności oraz studia podyplomowe • Biotechnologia w kosmetologii • Kosmetologia bioestetyczna • Kosmetologia stosowana • Podologia • Technologia produkcji kosmetyków • Trychologia kosmetologiczna • Żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne • Żywienie człowieka Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich, uzu-pełniających magisterskich lub jednolitych magisterskich). Nowością w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest kształcenie specjalistyczne: • Specjalista w zakresie analizy i oceny jakości żywności • Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej • Specjalista technolog produktów kosmetycznych • Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego Kształcenie specjalistyczne zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mo-cy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [liceum, technikum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia. Mało znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najbardziej pożądanych. Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodaw-ców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyż-szych. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę wybrane obszary kształcenia, a nie cały system szkolnictwa wyższego. W niektórych krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego. To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszu-kiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa. Rekrutacja na studia trwa. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 02 - 366 Warszawa tel.: +48 22 646 20 60 wsiiz.pl Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych: Facebook: /WSIiZ.Warszawa Instagram: /wsiiz_w_warszawie YouTube: /WyższaSzkołaInżynieriiiZdrowiawWarszawie LinkedIn: /school/11791001

Dane szczegółowe

  • Email: sebastian.piaseczny@wsiiz.pl
  • Telefon: 22 8567093
  • Strona Internetowa: www.wsiiz.pl
  • Stoisko: C90
Wróć do katalogu wystawców