Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Instytut Ogrodnictwa – PIB jest wiodącym, europejskim centrum badań ogrodniczych utworzonym w roku 2011 przez połączenie Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa i Instytutu Warzywnictwa. Prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe służące działalności naukowej, wdrożeniowej, upowszechnieniowej, normalizacyjnej i unifikacyjnej w obszarze sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa.