Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z oddziałami w Krakowie, Poznaniu, Radomiu i Warszawie, jest państwową jednostką organizacyjną, podległą bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Centrum współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami branżowymi rolników, placówkami naukowo-badawczymi. Głównym naszym zadaniem jest doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej, nauczycieli szkół rolniczych, promocja osiągnięć naukowych wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Koordynujemy funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W ramach prowadzonego w Radomiu Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa szkolimy rolników, doradców i przedsiębiorców na temat przetwórstwa żywności w gospodarstwach rolnych. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska „Nauka i doradztwo dla rolnictwa ekologicznego”, gdzie przedstawiciele trzech instytutów naukowych zaprezentują swoje osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac badawczych w zakresie rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie ekologicznym, a specjaliści CDR prowadzić będą konsultacje w zakresie ekologicznej produkcji rolniczej i ogrodniczej, przetwórstwa produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, pozyskiwania funduszy na rozwój obszarów wiejskich.

Dane szczegółowe

  • Email: sekretariat@cdr.gov.pl
  • Telefon: 22 729 66 34 do 38
  • Strona Internetowa: www.cdr.gov.pl
  • Stoisko: C8
Wróć do katalogu wystawców