Love Nature

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Stworzyliśmy Love Nature w 2019 roku, była to jedna z pierwszych marek ekologicznych na terenie naszego kraju. Chcieliśmy, aby była ona odpowiedzią na rosnącą świadomość zarówno naszą jak i konsumentów na potrzebę zastąpienia plastikowych, jednorazowych opakowań czymś bardziej przyjaznym środowisku.

EN

We created Love Nature in 2019, it was one of the first ecological brands in our country. We wanted it to be a response to the growing awareness of both our and consumers about the need to replace plastic, disposable packaging with something more environmentally friendly. The first products we offered were the popular sugarcane pulp plates. Soon after, paper containers and straws appeared in our offer.