Bio food

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Nasza firma od początku swojego istnienia tj. od 1994 roku zajmuje się w przetwórstwem owoców i warzyw ekologicznych. W naszej ofercie znajdą Państwo: 

  • soki z warzyw kiszonych, 
  • soki owocowe i warzywne,
  • syropy owocowe,
  • przetwory,
  • oleje, octy, pasty,
  • musy dla dzieci.

wszystkie wykonane z najwyższą dbałością którą potwierdzają liczne nagrody

EN

Since the beginning of its existence, i.e. since 1994, our company has focused on processing organic fruit and vegetables. In our offer You can find: 

– lactofermented vegetable juices,  

-fruit and vegetable juices 

-fruit syrups 

-preserves, 

-oils, vinegars, pastes, 

-mus for children. 

all made with the highest care which is confirmed by numerous awards.