zobacz_plan_targow_bio

Szczegolowy plan wystawcow

zobacz_plan_targow_bio

Szczegółowy plan wystawców

 

BIOEXPO Warsaw
3 - 5 października 2024


Informacje organizacyjne dla Wystawców

Informacje organizacyjne dla Wystawców

1. Dane kontaktowe, terminy montaży, demontaży i godzin otwarcia targów.

Obsługa Wystawców: konsultanttechniczny@warsawexpo.eu

Montaż stoisk:
 • z zabudową indywidualną: 01.10.2024 8:00-18:00, 02.10.2024 8:00-20:00
 • z zabudową realizowaną przez Ptak Warsaw Expo: 02.10.2024 8:00-20:00
Demontaż stoiska:
 • 05.10.2024 17:00–24:00
 • 06.10.2024 8:00–12:00
Godziny otwarcia Targów 3 - 5 października 2024:
 • Dla Wystawców – 8:00 – 18:00
 • Dla Odwiedzających – 10:00 – 17:00

Wszystkie szczegóły pojawią się wkrótce

2. Ważne informacje techniczne PTAK WARSAW EXPO (PWE): podłączenia prądu, wody, Internetu, dopuszczalne obciążenie powierzchni ekspozycyjnej, maksymalna masa elementów podwieszanych, maksymalna wysokość zabudowy

Podłączenia elektryczne:

Wystawca ma obowiązek zamówić odpowiednią moc przyłączy elektrycznych, niezbędną do zasilenia wszystkich urządzeń elektrycznych wykorzystywanych na stoisku.
Suma mocy urządzeń i oświetlenia na stoisku będzie podstawą do zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączy.

Podłączenia wodne:

Wystawca ma obowiązek zamówić podłączenia wodne w ilości odpowiadającej ilości podłączonych maszyn i urządzeń na stoisku. Zabronione jest podłączanie więcej niż jednego urządzenia lub zlewu do jednego przyłącza wodnego (dotyczy zarówno dopływu jak i odpływu). Niedopuszczalne jest stosowanie rozdzielni i rozgałęzień na kilka urządzeń.

Charakterystyka podłączeń na terenie PWE:

Podłączenia elektryczne:
 • dostarczamy w przedziałach mocy (w kWh) określonych w formularzu zamówień Organizatora
 • prąd trójfazowy dostarczany jest od 9 kW
 • wystawcy zamawiający prąd trójfazowy proszeni są o określenie rodzaju gniazda (16 A, 32 A, 63 A) oraz poboru mocy maszyny/urządzenia podłączanego na stoisku, Wystawca/podwykonawca zabudowy zobowiązany jest do dokładnego określenia na projekcie miejsca wyprowadzenia poszczególnych przyłączy.
Podłączenia wodne:
 • dopływ – średnica przewodu 0,5 cala, zakończony zaworkiem
 • odpływ zlew – przewód 1 cal
 • odpływ urządzenia/maszyny – przewód PCV, średnica 2 cale

Podłączenia Internetu – podłączenie kablowe lub Wi-Fi (w zależności od potrzeb Wystawcy)
Jedno podłączenie Internetu jest przypisane tylko do jednego komputera.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 1 m2 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ: 2,5 T/m2 I KANAŁÓW MEDIALNYCH: 500 kg.

DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA MASA ELEMENTÓW PODWIESZANYCH: 50 kg/1 punkt*

* Wszelkiego rodzaju podwieszenia są każdorazowo uzgadniane z konsultantem technicznym. Zawieszenie elementu klienta do stropu Hali jest możliwe tylko po przekazaniu wymaganej dokumentacji (oświadczenie dotyczące podwieszania elementów, podkład stoiska wraz z projektem i zaznaczonymi miejscami podwieszeń, dokumenty atesty/producent dotyczące konstrukcji Trilock/Quadrolock ewentualnie innej, czy własnej konstrukcji do którego będą podwieszane elementy - nie później niż na 40 dni przed rozpoczęciem imprezy oraz po uzyskaniu zgody Organizatora.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY STOISK INDYWIDUALNYCH: zgodnie z planem technicznym stoiska otrzymanym od Organizatora.

3. Informacje dotyczące procedur odbiorów stoisk, powierzchni oraz zasad bezpieczeństwa na terenie PWE

Miejscem odbioru stoisk jest Punkt Technicznej Obsługi Wystawców zlokalizowane na terenie PWE.

Zamówienia dodatkowe lub zmiany w zabudowie stoisk wykonanych, będą realizowane w miarę możliwości, w dniu odbioru stoisk.

Aranżacja stoisk przez Wystawców odbywa się w dniu odbioru stoisk.

Zgodnie z regulaminem targów, do dekoracji stoiska mogą być stosowane wyłącznie materiały niepalne lub zabezpieczone środkami ognioochronnymi do stopnia trudnozapalności.

Materiały impregnowane przeciwogniowo muszą posiadać aktualny atest przeciwpożarowy.

Wystawca zobowiązany jest przedstawić w Punkcie Technicznej Obsługi Wystawców aktualne atesty potwierdzające stopień trudnozapalności, niepalności użytych materiałów.

Na terenie PWE obowiązuje całkowity zakaz palenia, wnoszenia i stosowania butli gazowych, również typu turystycznego.

Dekoracje użyte na stoisku nie mogą uszkodzić ścian i podłogi PWE, dlatego zabronione jest opieranie o ściany elementów metalowych, szklanych lub mebli bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Wystawców dekorujących samodzielnie stoiska obowiązuje zakaz wbijania, wkręcania gwoździ, śrub i pinezek w ściany.

W przypadku uszkodzenia elementów zabudowy stoiska Wystawca będzie obciążony kosztami wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu.

Pozostawianie elementów wystawcy na stoisku:

Zgodnie z regulaminem Targów, wywóz eksponatów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku przed zakończeniem Targów są zabronione.

Demontaż elementów stoiska odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia wszelkich dekoracji użytych na stoisku (eksponaty, tablice reklamowe, bannery, plakaty wraz z taśmą dwustronną, kolorowa folia na modułach zabudowy) oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą (stoisko) do stanu z dnia przekazania przez Organizatora.

UWAGA!!!

W przypadku uszkodzenia modułów stoiska lub pozostawienia na stoisku elementów dekoracji (grafiki), Wystawca będzie obciążony kosztami renowacji lub czyszczenia modułów stoiska.

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nieusuniętego w terminie z terenu Targów przez Wystawcę.
Na terenie PWE obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, maszyn typu szlifierka czy spawarka, jak również narzędzi pylących bez odkurzacza wyciągającego.

Miejscem odbioru powierzchni wraz z zamówionymi przyłączami jest Punkt Technicznej Obsługi Wystawców zlokalizowane na terenie PWE.

Odbiór powierzchni wraz z podłączeniami mediów pod zabudowę stoiska odbywa się w dniu rozpoczęcia montażu na podstawie Protokołu odbioru powierzchni wystawowej

Osoba odbierająca powierzchnię jeśli nie jest to Wystawca (np. wykonawca zabudowy) powinien posiadać podpisane przez Wystawcę oryginał upoważnienia podpisanego i opieczętowanego przez Wystawcę. Po przyjeździe na montaż i targi, prosimy o zgłoszenie się do Biura Wystawców w celu odebrania identyfikatorów i odbioru stoiska. Na czas montażu wydajemy naklejki „MONTAŻ” a na czas targów identyfikator „WYSTAWCA”. IDENTYFIKATORY SĄ WYDAWANE TYLKO W BIURZE WYSTAWCÓW. Każda z osób przygotowujących i obsługujących stoisko ma obowiązek noszenia identyfikatora (w widocznym miejscu) przez cały czas trwania montażu i targów. Identyfikatory „WYSTAWCA” będą wydawane najwcześniej w przeddzień otwarcia targów. W celu sprawnego wydawania identyfikatorów, zalecamy wypełnienie danych w generatorze.

Identyfikatory techniczne ważne są tylko w trakcie montażu i demontażu i nie upoważniają do wstępu na Targi w trakcie trwania imprezy.

Stoiska, ich wyposażenie i dekoracja muszą być wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych lub zabezpieczone środkami ognioochronnymi o odpowiednim stopniu trudnozapalności. Wystawca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi stosowny atest potwierdzający stopień palności materiałów.

Skan lub kserokopię atestów należy przesłać do Organizatora wraz z projektem architektonicznym stoiska na 40 dni przed rozpoczęciem Targów.

Wykonawca zabudowy stoiska zobligowany jest do usunięcia ze stoiska oraz ciągów komunikacyjnych wszelkich odpadów, i elementów pozostałych po budowie.
Wykonawca zabudowy jest zobligowany do wykończenia lub wysłonięcia, każdej ściany przylegającej do sąsiedniego stoiska i będącej wyższą niż 2,4 m, w sposób estetyczny, w kolorze białym. Wysłona powinna być wykonana z materiałów nieprzeźroczystych.

Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne straty lub uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania powierzchni oraz pomieszczeń i urządzeń PWE przez pracowników własnych lub firmy wykonującej zabudowę stoiska Wystawcy.
Pracownicy wykonujący instalacje elektryczne muszą posiadać aktualne zaświadczenia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Wystawca dokonujący zabudowy powierzchni wystawienniczej samodzielnie lub za pośrednictwem wynajętej firmy zewnętrznej zobowiązany jest:
 • podać nazwę i adres firmy wykonującej zabudowę stoiska,
 • upoważnić wykonawcę zabudowy stoiska do protokolarnego przejęcia powierzchni wystawienniczej pod wykonanie zabudowy targowej,
 • przekazać projekt architektoniczny, elektryczny i wodno-kanalizacyjny stoiska do zatwierdzenia przez Organizatora na 40 dni przed rozpoczęciem targów,
 • uzyskać zgodę na wykonanie ww. instalacji technicznych.
 • przesłać upoważnienie oraz oświadczenie wykonawcy, wraz z atestami potwierdzającymi, że użyte materiały do budowy stoiska są niepalne
 • przesłać pełną dokumentację dotyczącą podwieszanych konstrukcji
Demontaż stoisk targowych budowanych samodzielnie

Zgodnie z regulaminem Targów, wywóz eksponatów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku, przed zakończeniem Targów jest zabronione.

Demontaż elementów stoiska odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia wszelkich dekoracji użytych na stoisku (eksponaty, tablice reklamowe, bannery, plakaty wraz z taśmą dwustronną, kolorowa folia na modułach zabudowy) oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do stanu z dnia przekazania przez Organizatora.

Demontaż stoiska musi być zakończony nie później niż do końca wyznaczonego terminu przez Organizatora. Niedotrzymanie terminów będzie wiązało się z obciążeniem Wystawcy dodatkowymi kosztami. Po zakończeniu demontażu powierzchnia wystawiennicza powinna być przekazana Organizatorowi w stanie nienaruszonym, odpowiadającym kondycji powierzchni przed montażem stoiska. Z powierzchni muszą być usunięte wszystkie elementy wykorzystane do budowy stoiska, wykładzina oraz taśma samoprzylepna.
Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wynikłe z demontażu przeprowadzonego w nieprawidłowy sposób. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nie usuniętego w terminie z terenu Targów przez Wystawcę. Ekipy wchodzące na demontaż muszą posiadać identyfikatory “techniczne” (do odbioru w Punkcie Technicznym Obsługi Wystawców, na terenie PWE). Wjazd samochodów dostawczych i ciężarowych na demontaż możliwy dopiero od godziny zakończenia Targów.

4. Informacje na temat rozładunku, przesyłek kurierskich i spedycji w PWE.

Rozładunek i transport materiałów na terenie PWE WYSTAWCY KORZYSTAJĄCY Z FIRM KURIERSKICH SĄ ZOBOWIĄZANI OSOBIŚCIE ODBIERAĆ PRZESYŁANE PACZKI.

Dostawa towarów i eksponatów targowych podczas trwania Targów musi być zakończona co najmniej na 30 minut przed otwarciem Targów, a w pozostałe dni odbywa się w godzinach montażu stoisk.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za przesyłane Wystawcom paczki, dlatego żadna przesyłka nie zostanie odebrana od firmy kurierskiej w Punkcie Technicznej Obsługi Wystawców.

Wyłączność na usługi transportowe (m.in. poruszanie się po halach targowych wózków widłowych i innych pojazdów transportowych) mają poniższe firmy:

NETLOG POLSKA Sp. z o.o.
Rafał Skrobutan
Koordynator/ Coordinator
tel. +48 22 256 70 55
tel. +48 668 890 274
e-mail rafal.skrobutan@netlog.org.pl
www.netlog.org.pl

TRANSMEBLE INTERNATIONAL
Marcin Frontczak
tel.+48 501 710 984
e-mail marcin@transmeble.com.pl

Oficjalny Spedytor Targów wykonuje na zasadzie wyłączności usługi wyładunkowo/załadunkowe na terenie PWE z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych tj. wózki widłowe i dźwigowe. W związku z tym, na terenie PWE obowiązuje zakaz wprowadzania na teren obiektu przez Wystawców i osoby trzecie urządzeń mechanicznych służących do rozładunków, np. dźwigi, wózki widłowe mechaniczne, bez zgody Organizatora lub Oficjalnego Spedytora Targów.

Spedytor świadczy usługi poprzez:
 • organizację transportu eksponatów, kompleksową obsługę celną,
 • rozładunki i załadunki towarów targowych zgodnie z instrukcjami wysyłającego,
 • wsparcie wykwalifikowanego personelu przy rozpakowaniu / pakowaniu eksponatów na stoisku,
 • profesjonalne magazynowanie pustych opakowań, eksponatów oraz materiałów zabudowy stoisk,
 • wynajem wózków i platform transportowych,

1000992_img1_09bad6e908b851dcb43b89c8425defdd

Biodegradowalna szczoteczka do zębów dla dzieci ze skrobii kukurydzianej marki Jack N'Jill

1000992_img1_09bad6e908b851dcb43b89c8425defdd

Marka Jack N’Jill pochodzi z Australii. Została stworzona przez rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci najzdrowszych i najlepszych rozwiązań, jeśli chodzi o pielęgnację jamy ustnej.Dla małych odkrywców firma produkuje szczoteczki biodegradowalne z uchwytami wykonanymi w 100% ze skrobi kukurydzianej bez GMO! Włosie wykonane z nylonu, bardzo delikatne i cienkie dla lepszej penetracji między zębami. Szczoteczki posiadają oznaczenie Zero Waste 100%. · Zazwyczaj rozkład szczoteczki następuje już po 90 dniach. Opakowanie jest przeznaczone do recyklingu.

Jack N 'Jill zaprojektował i wyprodukował pierwsze szczoteczki do zębów dla dzieci z uchwytami wykonanymi w 100% ze skrobi kukurydzianej bez GMO! Włosie wykonane z nylonu, bardzo delikatne i cienkie dla lepszej penetracji między zębami. Szczoteczki posiadają oznaczenie Zero Waste 100%. · Marka Jack N’Jill mówi, że pozytywne skojarzenia związane ze szczotkowaniem ząbków, tworzą zdrowe nawyki na przyszłość. Produkt posiada dwa złota w Perłach Rynku Kosmetycznego w kategorii Innowacja roku oraz Produkty do pielęgnacji dzieci, złoto Kid’s Time 2020, także Nagroda Rodziców 2016.

Nazwa Wystawcy: Eco and More Sp. z o.o.
Nazwa producenta: Jack And Jill Kids Pty Limited


thumbnail_175ml-choco

Cold Brew Coffee Choco Vege zero sugar

thumbnail_175ml-choco

COLD BREW COFFEE CHOCO VEGE ZERO SUGAR napój kawowy z mlekiem roślinnym bez dodatku cukru.
Cold Brew Coffee to kawa „parzona”na zimno.
Swój wyjątkowy smak i aromat uzyskuje
leżakując, jest słodsza od kawy parzonej w
tradycyjny sposób i zawiera więcej kofeiny.

Nazwa Wystawcy: Bio Street sp. z o.o.


thumbnail_mockup_mango_wybrany

EKOLOGICZNE MROŻONE MANGO

thumbnail_mockup_mango_wybrany

Nasze BIO mrożone mango pochodzi z Madagaskaru. Mrozimy je tuż po zebraniu kiedy są dojrzałe, obierając ze skórki i krojąc w duże kawałki, żeby zachować ich smak i cenne właściwości odżywcze. Mango jest źródłem witamin: A, B1, B2, B3, B6 i B9, C, E i K oraz potasu, fosforu, żelaza, miedzi, cynku, sodu, wapnia i magnezu. Owoce mango podobnie jak jagody i maliny regulują poziom cukru we krwi.

Nasze ekologiczne mrożone mango to jedyny taki produkt obecnie w Polsce.

Nazwa Wystawcy: BIO BERRY POLAND


1

Cold Brew Coffee White Vege

1

COLD BREW COFFEE VEGE WHITE zero sugar to napój kawowy z mlekiem roślinnym. Coffee Cold Brew to kawa „parzona”na zimno.
Swój wyjątkowy smak i aromat uzyskuje leżakując, jest słodsza od
kawy parzonej w tradycyjny sposób i zawiera więcej kofeiny. To naturalna i zdrowa alternatywa dla napojów energetyzujących.

COLD BREW COFFEE VEGE WHITE zero sugar to napój kawowy z mlekiem roślinnym. Coffee Cold Brew to kawa „parzona”na zimno.
Swój wyjątkowy smak i aromat uzyskuje leżakując, jest słodsza od
kawy parzonej w tradycyjny sposób i zawiera więcej kofeiny. To naturalna i zdrowa alternatywa dla napojów energetyzujących.

Nazwa Wystawcy: Bio Street sp. z o.o.


2

Olej z pestek dyni bio

2

Nasz olej ma szerokie zastosowanie w kuchni, jako dodatek do zup, sałatek, zapiekanek i deserów, a także w kosmetyce, czy w celach prozdrowotnych, np. jako środek odrobaczający i w profilaktyce walki z prostatą.

Olej z pestek dyni bio tłoczony jest tradycyjną styryjską metodą, w jednej z certyfikowanych olejarni, która specjalizuje się w tłoczeniu oleju z nasion oleistych już od ponad 200 lat. Surowiec wykorzystywany do tłoczenia oleju pochodzi z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych znajdujących się na Lubelszczyźnie. Olej ten jest tłoczony na zimno z prażonej pestki. Olej ten jest produktem premium rodzinnego gospodarstwa ekologicznego Kuryluków.

Nazwa Wystawcy: Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Monika Styczek-Kuryluk


w-_0058_5900672305432_t5

BIO Paprykarz wegetariański z quinoa czerwoną

w-_0058_5900672305432_t5

BIO Paprykarz wegetariański z quinoa czerwoną, to produkt charakteryzujący się innowacyjnym składem, opartym na komosie ryżowej, która jest jedną z najstarszych roślin uprawianych na świecie. Ponadto wyrazisty smak warzyw, idealna smarowność i duża możliwość zastosowania… Dzięki naszemu BIO paprykarzowi Twoje dania nabiorą nowego smaku. Możesz użyć go jako pasty do kanapek, która idealnie łączy się z paseczkami świeżej papryki oraz szczyptą posiekanej natki pietruszki. Świetnie sprawdzi się także jako składnik wege tortilli, dodatek do zapiekanek oraz jako baza wegetariańskich kotlecików.

1. Innowacyjny skład, produkt oparty na komosie ryżowej, która jest jedną z najstarszych roślin uprawianych na świecie.
2. Produkt odpowiedni dla wegan i wegetarian.
3. Paprykarz posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Celiakie i na Diecie Bezglutenowej.
4. Naturalne składniki, bez zbędnych dodatków;
5. Wielorakie zastosowanie produktu.

Nazwa Wystawcy: Primavika Sp. z o.o.